Enfortiment comunitari dels Districtes

Client: Ajuntament de Barcelona
Any: 2021 - 2023
Col·laboració: IGOP
Tipologia: Acompanyament metodològic

Acompanyament metodològic a l’estratègia de territorialització i enfortiment comunitari dels Districtes pel Servei d’Acció Comunitària de l’Ajuntament de Barcelona.