A l’àmbit social tenim un repte i alhora un paper clau en la promoció de comunitats cohesionades i resilients que puguin afrontar, de forma inclusiva, les necessitats materials, ambientals i socials de l’emergent crisi eco-social.

El context actual demana uns serveis enfortits i enxarxats, capaços d’acompanyar processos de vinculació i enfortiment de les persones ateses, així com de corresponsabilització de la comunitat de les desigualtats socials que la travessen.

Em sento compromesa amb aquest desafiament, i per això us vull acompanyar a:

Definir una visió i estratègia clara i compartida de la vostra organització

Reforçar, conceptualment i metodològicament, l’orientació comunitària dels vostres serveis i projectes

Generar coneixement a partir de la sistematització i avaluació de la vostra praxi

Millorar el treball transversal i col·laboratiu dins la vostra Àrea i amb l’ecosistema social del territori

Serveis professionals amb els quals puc ajudar.

Formació en intervenció comunitària als serveis socials.

Supervisió i acompanyament metodològic a projectes i espais de treball en xarxa i comunitaris.

Acompanyament organitzatiu al canvi de model d’atenció transversal i comunitari.

Recerca aplicada per a sistematitzar marcs conceptuals i operatius a partir de la pràctica professional.

M’agrada treballar artesanalment, partint del recorregut fet i les potencialitats de la vostra organització.

Combino els coneixements en l’àmbit social i l’acció comunitària amb la perspectiva de gènere i del Treball de processos, així com l’experiència acumulada acompanyant l’organització de col·lectius i comunitats.