Document de bases per a un marc de referència del treball comunitari als serveis socials bàsics de Catalunya

Client: Direcció General de Serveis Socials
Any: 2021
Col·laboració: Cooperativa Marges
Tipologia: Recerca aplicada

Procés de recerca aplicada amb professionals de serveis socials de l’àmbit català i elaboració del “Document de bases per a un marc de referència del treball comunitari als serveis socials bàsics de Catalunya” en col·laboració amb la Marta Ballester