Suport tècnic a l’Ajuntament de Mataró per a Plans Locals d’Acció Comunitària Inclusiva (PLACI)

Client: Diputació de Barcelona
Any: 2024
Col·laboració:
Tipologia: Acompanyament organitzatiu, acompanyament metodològic

Suport tècnic a l’Ajuntament de Mataró en el desplegament del seu PLACI, identificant les línies estratègiques i dissenyant el seu desplegament a partir de la constitució d’un grup motor transversal a nivell municipal.