Avaluació i enfortiment comunitari d’Interxarxes

Client: Ajuntament de Barcelona
Any: 2023
Col·laboració:
Tipologia: Acompanyament metodològic

Acompanyament a l’avaluació del Programa Interxarxes i a l’enfortiment de la seva dimensió comunitària. Interxarxes és una xarxa de coordinació regular i estable entre els diferents serveis de salut, educació i atenció social adreçats a la població infantil i a les seves famílies,
al Districte d’Horta-Guinardó que va néixer l’any 2000 i ha estat un referent pel que fa a la metodologia del treball en xarxa.