“Les xarxes comunitàries com a oportunitat per als serveis socials”

Client: IGOP
Any: 2015
Col·laboració:
Tipologia: Jornades

“Les xarxes comunitàries com a oportunitat per als serveis socials”. IGOP. Laboratori dels Serveis Socials de l’IGOP