Mapa de vulnerabilitat social del Masnou

Client: Ajuntament del Masnou
Any: 2020
Col·laboració:
Tipologia: Recerca aplicada

Realització del Mapa de vulnerabilitat social del Masnou de forma participada entre els diferents agents del municipi.