Marc d’intervenció comunitària

El Marc d’intervenció comunitària als centres de serveis socials de Barcelona desenvolupa de forma pràctica i aterrada els conceptes de l’acció comunitària a l’àmbit dels serveis socials bàsics. En aquest context, es parla de la mirada comunitària com un enfoc des del qual atendre i relacionar-se amb el territori, però també i especialment, amb la comunitat “dins” o persones ateses al servei.

 

El Marc d’intervenció comunitària als centres de serveis socials de Barcelona és un document de l’Ajuntament de Barcelona elaborat durant l’any 2017 des de l’IGOP  a partir d’un procés de treball realitzat amb un grup de professionals de l’Institut Municipal de Serveis Socials amb una trajectòria comunitària als seus centres.

El document s’inicia amb un breu marc conceptual sobre l’acció comunitària i els seus principis i valors metodològics per, a continuació, descriure la visió del que són uns serveis socials orientats a la comunitat i els seus elements claus.

D’una banda, remarca la oportunitat que representa la vinculació dels serveis socials amb les persones en situació de vulnerabilitat del territori de cara a promoure la seva participació en accions col·lectives des de les seves pròpies capacitats i en relació a altres agents. En aquest sentit es parla de la comunitat “dins” per contrarestar la tendència als serveis socials de concebre lo comunitari com el que passa fora del centre, en relació amb altres serveis i entitats, plans comunitaris…

De l’altra, es defineix la mirada comunitària com un enfocament que va més enllà de les accions i projectes concrets. La seva aplicació al conjunt d’intervencions i, especialment,  a la relació que establim amb el territori, ens permet definir itineraris de vinculació i organització col·lectiva de les persones ateses i alhora, impulsar o participar en abordatges territorials més complexes.

El document es tanca amb una aproximació  a la mirada comunitària en els nivells d’atenció individual, grupal i al treball en xarxa, enumerant possibles accions per a dur-la a la pràctica.