Breu balanç del 2023

M’agrada acabar l’any aturant-me a mirar enrere, fer recompte i celebrar la les fites assolides. Avaluar ens permet afinar el sentit del camí que fem i la manera com el transitem: estem al camí correcte? És el que ens durà on volem anar? És el més senzill, coherent, sostenible? Si no ho és, què estic volent cuidar agafant un camí més llarg o escarpat?

D’altra banda, la celebració és una acció important de cura, tant en els grups o equips de treball, com en el propi camí de vida: posar en valor l’energia i la cura abocada, les interaccions que han fet possibles avançar, els reptes superats, els aprenentatges fets.

El 2023 ha estat per mi un any de culminació d’un canvi de vida que m’ha ocupat força els darrers anys i alhora, ha estat un any important a nivell professional.

De Barcelona a la Garrotxa, de la criança monoparental a l’emancipació del fill, del treball a l’administració a l’emprenedoria individual…. ha estat un llarg i esforçat trànsit que sento que per fi, ha arribat ja a bon port.

Entrant en l’any professional, vull destacar tres experiències que el resumeixen bé:

 

  • L’aterratge del marc conceptual per a uns serveis socials comunitaris

D’una banda, amb la Marta Ballester hem superat amb èxit la prova d’aterratge del Document de Bases per a un Marc de referència de la intervenció comunitària als serveis socials bàsics elaborat l’any 2002, tenint l’oportunitat de madurar i concretar metodològicament el document.

En els diferents acompanyaments formatius, jornades i sessions de supervisió que he realitzat a professionals de municipis molt diversos, s’ha constatat que les professionals de serveis socials bàsics troben el model útil i ajustat a la seva realitat quotidiana, valorant que l’enfoc proposat ajuda a posar consciència i donar valor allò que ja es fa, i al mateix temps, estimula i inspira per a enfortir la intencionalitat comunitària en la seva tasca.

Espero que el 2024 puguem continuar estenent aquesta mirada arreu del país, desplegant així la dimensió comunitària contemplada al Pla Estratègic de Serveis Socials en el seu darrer any d’implementació.

 

  • La revisió comunitària d’espais de treball en xarxa

Aquest any he pogut també acompanyar metodològicament un espai de treball en xarxa de llarga trajectòria i renom en un procés d’actualització participativa per revisar el seu sentit i funcionament d’acord al context actual.

M’agraden especialment aquests processos reflexius de llarg recorregut amb espais de professionals de diferents disciplines i institucions que, malgrat les dificultats, tenen la certesa que cal avançar junts. I que, per a fer-ho, necessiten poder aturar-se i compartir visions fins a crear-ne una de nova que tingui en compte les diferents mirades. Grups de professionals que defineixen una governança i un pla d’acció que els permet apropar-se a funcionar com un sol equip.

Vull posar en valor l’esforç i la oportunitat que significa el fet que, espais de treball en xarxa consolidats en la seva orientació a l’atenció individual s’animin a incorporar la mirada comunitària en la seva tasca, en la relació que s’estableix com a xarxa amb el territori i les seves persones i entitats, obrint-se a pensar en clau de procés i projectes col·lectius compartits i inclús, a revisar la pròpia governança per a crear estructures més participatives i perdurables en el temps.

 

  • Creant comunitats dins les organitzacions

Molts dels projectes que desenvolupo busquen crear comunitat als territoris i entre serveis i entitats diversos. En altres ocasions, les organitzacions busquen potenciar les dinàmiques comunitàries en el seu interior per diferents motius, com poden ser treballar de forma més integrada o enfortir la capacitat d’autogestió col·lectiva i suport mutu entre els seus propis serveis.

Aquests processos d’acompanyament organitzatiu comporten un procés de recerca aplicada en el que es promou la generació de coneixement des de la praxis de l’organització. S’inicien amb l’elaboració d’una conceptualització teòrica que fonamenta la visió de l’organització i la dota d’un marc i relat compartit de la direcció a prendre. Continua amb una diagnosi participada respecte el canvi desitjat, allò que ens hi apropa i ens hi allunya, posant en valor les experiències prèvies de les que es disposa. Finalment els propis equips defineixen una estratègia per arribar-hi tenint en compte els seus actius i els propis criteris d’èxit.

Potenciar les dinàmiques comunitàries dins les organitzacions ens ha de permetre identificar necessitats compartides, adquirir capacitats organitzatives i descentralitzar la presa de decisions a través de processos d’apoderament de les persones, els equips i l’organització. I fer-ho enfortint els vincles i les dinàmiques de cura i suport mutu, desenvolupant habilitats per gestionar els conflictes i atendre la diversitat.

 

Tots aquests projectes (que podeu consultar aquí amb més detall) connecten amb les meves principals motivacions i inquietuds, el que fa que els visqui des del gaudi i una vocació artesanal. Tinc la sort també de poder fer equip amb persones i entitats amb les que ens uneixen llaços d’afinitat personals i professionals, en aquells projectes que no duc sola.

Per aquests motius, em sento molt afortunada i agraïda per la confiança dipositada per part d’organitzacions de l’àmbit social amb qui compartim la visió d’avançar cap a comunitats més justes, cohesionades i resilients. Cada projecte és una oportunitat per trobar juntes algunes respostes als reptes socials que hem d’afrontar.

Voldria acabar entreveient alguns dels projectes pel proper any 2024:

  • Seguir enfortint la mirada comunitària als serveis socials bàsics i acompanyant metodològicament els seus projectes
  • Acompanyar a la creació de comunitats dins i fora les organitzacions.
  • Contribuir a definir estratègies comunitàries per a fer front a la necessària transició ecosocial

I no podia acabar sense formular un propòsit d’any nou, aviam si aquest definitivament és el seu any: compartir més sovint els aprenentatges i reflexions al blog que he creat el 2023.

 

Gràcies per a ser-hi i per posar cada dia el vostre esforç per a fer un món millor.

Que el 2024 ens hi apropi una mica més!